Wie zijn wij?

Stichting In- en Uitloophuis zet zich sinds 1994 in voor de minima en oudere bewoners van Walcheren. Het creëren van een buurthuis en ontmoetingsplaats, ondersteuning bij sociaal administratieve hulpvragen en laagdrempeligheid zijn enkele termen die het inloophuis kenmerken. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en wordt financieel ondersteund door de Diaconie van de Protestantse gemeente in Vlissingen. Ook ontvangt de stichting giften van verschillende kerkgenootschappen in en buiten Vlissingen, zoals Caritas. 

 

Missie en visie

Stichting In- en Uitloophuis zet zich in voor de kwetsbare mensen van Walcheren die laagdrempelige hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij willen hiermee bereiken dat ook deze kwetsbare mensen op hun eigen manier deel uitmaken van de samenleving. Het doel is hun zelfredzaamheid te vergroten. Wij doen dit door het aanbieden van diverse activiteiten en verschillende vormen van sociaal administratieve hulp en ondersteuning.